Nationejobs.com
 

After Work

สมดุลของการงาน และชีวิต

 
ทั้งชายและหญิง ต่างก็ตั้งความหวัง ไว้ด้วยกันทั้งนั้น เรื่อง "แฟน" ของตัวเอง ตั้งแต่ "รูปกาย" ภายนอก ไปจนถึง "จิตใจ" ภายใน ผู้ชายวัยเริ่มหนุ่ม มักขึ้นทะเบียน "สเปค" ไว้ยาวเหยียดเป็นหางว่าว ขาว-สวย-หมวย-อึ๋ม, ผมยาว-ผิวพม่า-นัยน์ตาแขก-ใจดี-รวย ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สารพัดอย่าง เมื่อวัยหนุ่มผ่านไป และยังไม่มีสาวใดหลงเข้ามาในชีวิต สเปคเหล่านี้...
 
"คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ เส้นผม มักจะไม่หงอกทั้งหัว" ฟังเหมือนจะเข้าท่า แต่จริงๆ แล้วซ่อนความหมายประชดประเทียด ค นสูบบุหรี่ส่วนมาก มักตายก่อนเส้นผมบนศีรษะ จะทันเปลี่ยนเป็นสีขาว ทั้งหัวต่างหาก! "บุหรี่" เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การอนามัยโลกจึงคิดว่า ในหนึ่งปีควรจะมีสักวัน ที่คนสูบบุหรี่น่าจะลองอดกลั้นตัวเอง ไม่แตะบุหรี่ หมายถึง ไม่หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ ...