Nationejobs.com
 

After Work

สมดุลของการงาน และชีวิต

 
"คุณเคยมีอาการรู้สึกเพลียเหมือนนอนไม่อิ่ม ทั้งๆ ที่นอนเกินกว่าคนอื่นๆ หรือรู้สึกว่าไม่หลับ หรือหลับๆ ตื่นๆ ตลอดคืน" อาการอย่างว่า น.พ.สิทธิ์เทพ ธนกิจจารุ อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ บอกว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวกับ อาการนอนกรน เพราะคนนอนกรน มักมีปัญหา การหายใจติดขัดเล็กๆ น้อยๆ ในขณะที่หลับ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ ทำให้การนอนหลับ สะดุดเป็นระยะๆ ไปด้วย จะทำให้รู้สึกเหมือนตื่นตลอดเวลา ...
 
"คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ เส้นผม มักจะไม่หงอกทั้งหัว" ฟังเหมือนจะเข้าท่า แต่จริงๆ แล้วซ่อนความหมายประชดประเทียด ค นสูบบุหรี่ส่วนมาก มักตายก่อนเส้นผมบนศีรษะ จะทันเปลี่ยนเป็นสีขาว ทั้งหัวต่างหาก! "บุหรี่" เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การอนามัยโลกจึงคิดว่า ในหนึ่งปีควรจะมีสักวัน ที่คนสูบบุหรี่น่าจะลองอดกลั้นตัวเอง ไม่แตะบุหรี่ หมายถึง ไม่หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ ...