Nationejobs.com
 

After Work

สมดุลของการงาน และชีวิต

 
 

วันที่: 2017-12-04

ปลุกเมืองเก่า ฟื้นอัตลักษณ์

มรดกโลกสุโขทัย

เริ่มแล้ว ฟื้นเมืองเก่าระดับมรดกโลก “สุโขทัย” ให้มีชีวิตชีวาที่ตลาด 800 ปีมรดกโลก ในแนวทาง Heritage Digital Marketing ภายใต้อัตลักษณ์เดิมที่โดดเด่น เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น จุดเริ่มต้นที่ตำบลเมืองเก่า ชุมชนที่มีรั้วติดกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยการทำถนนคนเดิน เมืองเก่า ตลาดโบราณย้อนยุคจริงๆ จากวิถีชีวิตของชาวชุมชน “ลูกพ่อขุน” แท้ๆ มารวมตัวกันและขายจริงๆ แบบของแท้ๆ ที่อยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด ก่อนที่ที่พวกเขาอยู่จะได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามเย็นเมื่อแดดร่มลมตก..คุณป้า คุณยาย นำภูมิปัญญาที่อนุรักษ์สืบทอดกันมาในชุมชน ออกมานำเสนอให้ได้เห็นเช่น การทำ “ขนมแดกงา” ขนมคนโบราณที่ใช้รับขวัญข้าวจากในยุ้ง โดยใส่ขนมนี้ไว้ในยุ้ง 7 วันจึงนำข้าวในยุ้งมากินได้ ซึ่งหาดูได้ยากจริงๆ ในยุคปัจจุบันนายอภิชาติ ขวัญมั่น ประธานชมรมรักษ์เมืองเก่า เลือกทำชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยเพราะอยากส่งเสริมชุมชน ทุกวันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฝรั่ง ญี่ปุ่น มาเดินในชุมชน บ้างก็ปั่นจักรยานเข้ามาเที่ยว แต่ชุมชนไม่มีอะไรให้ชมจริงจัง จึงร่วมมือกันนำเสนอวิถีชาวบ้านคนสุโขทัยแท้ๆ ให้ได้ชมกัน มีการสาธิตการทำขนมโบราณ การปั้นสังคโลก การแกะสลักไม้ ทำเครื่องเงินและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวแวะมาทุกวัน


วันนี้โชคดีมากเราได้เห็นการทำ “ขนมแดกงา” ขนมโบราณและเป็นขนมมงคล ผู้สืบทอดภูมิปัญญานี้คือ คุณป้าคิม ดิษสินอายุ 70 ปี ที่ยังทำขนมแดกงาด้วยวิธีโบราณ ต้องใช้แรงมากทุบ ตำ ปั้น ปิ้ง จนได้เป็นขนมอร่อย“ขนมแดกงา” หากินยากมาก ไม่มีที่ไหนทำขายด้วยวิธีโบราณแบบนี้ ส่วนใหญ่จะดัดแปลงให้ใกล้เคียง เพราะแรงทุบตำข้าวไม่ใช่เรื่องง่าย รสชาติจึงเพี้ยนไป


อยากสัมผัสรสชาติตามวิถีโบราณต้องมาชิมที่นี่เท่านั้น! วิธีทำขนมแดกงาแบบโบราณ ต้องใช้พลังเยอะ เหนื่อยมากตอนตำ หรือ “แดก” ที่แปลว่า กระแทก คือต้องใช้ไม้ยาวๆ ยกกระแทกข้าวที่ต้มสุกร้อนๆ ตำข้าวให้คลุกเคล้ากันดี ซึ่ง ชื่อเต็มๆ ของขนมนี้คือ “กระแดกงา” ป้าคิมจดจำวิธีการทำมาจากยายทวด สืบทอดกันมา โดย หลังเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปั้นขนมนี้ทิ้งไว้ในยุ้งฉาง ป้าคิมเล่าว่าเกิดมาก็เห็นและทำมาแต่เด็ก เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วก็จะปั้นขนมนี้ให้แม่โพสพในยุ้งข้าวก่อน ถึงค่อยนำข้าวเปลือกในยุ้งออกมากินได้สำหรับที่นี่เป็นปกติที่ยามเย็นชาวบ้านจะทำอาหารมาขาย ให้เห็นถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนเมืองเก่า และมีลานวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมร้องเพลง ออกไปรำร่วมกับนักท่องเที่ยวสนุกสนานกันทีเดียวนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ในอนาคต 20 ปีของจังหวัดสุโขทัย ที่ต้องมีความชัดเจนในการกระตุ้นจิตสำ?นึกของคนสุโขทัยให้ตระหนักถึงคุณค่าของ “มรดกโลก” ที่มีค่า ต้องหวงแหน และใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนสุโขทัยให้มากที่สุด โดนเฉพาะด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาสุโขทัยเพียงปีละ 1.3 ล้านคนเท่านั้น ในส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสมามากที่สุด 300,000 คน ตามมา


ด้วยกรุ๊ปทัวร์จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ตามลำดับ ซึ่งนับว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับมรดกโลกอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับและปรังปรุงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวได้มากมาย “ผมอยากให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนสุโขทัย 10 ล้านคนต่อปี ถ้ามีการสร้างความตระหนักให้กับคนสุโขทัยได้รู้คุณค่าและร่วมมือกันทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ จะทำให้ทุกอย่างยั่งยืนกว่าราชการทำฝ่ายเดียว” ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวทั้งนี้เทรนด์การท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รับความนิยมมากคือ การนำวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่ามาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เห็นได้ชัดทั่วยุโรป จีน และญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น อาทิ เขตเมืองเก่า กรุงปราก สาธารณรัฐเชค,เมืองลี่เจียง ประเทศจีน, เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น แต่ละแห่งมีนักท่องเที่ยวปีละนับสิบๆ ล้านคนต่อปีแต่เมื่อมองกลับมาที่ “มรดกโลกสุโขทัย” ยังเป็นเพียงกองหินที่ยังไม่มีชีวิตชีวา จุดเริ่มต้นนี้จึงน่าสนใจมากที่มีการเริ่มอย่างจริงจัง วางยุทธศาสตร์ให้ตำบลเมืองเก่า ที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้เป็นเมืองวิถีโบราณปรับการวางผังเมือง ระบบสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับที่เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตชีวา ซึ่งนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่ และนักท่องเทีย่ วจากทั่วโลกสามารถสัมผสั วิถีชุมชนเมืองหลวงแห่งแรกของไทย 800 ปีมาแล้วได้อย่างประทับใจเป็นการปลุกเมืองเก่า ฟื้นอัตลักษณ์ “มรดกโลกสุโขทัย” ให้มีชีวิตชีวา เป็น “มรดกโลกสุโขทัย 4.0” ที่มีความทันสมัย แต่ไม่สูญเสียอัตลักษณ์เดิม


ขอขอบคุณ


คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


โทรศัพท์ 055-611097


คุณจิราพร ขวัญมั่น


ฝ่ายการตลาดเครื่องเงิน ร้านปอยหลวงเครื่องเงิน


โทรศัพท์ 089-8586402


NationZone Travel