Nationejobs.com
 

After Work

สมดุลของการงาน และชีวิต

 
 

วันที่: 2017-12-22

พุทธศิลป์งาม วัดร่องเสือเต้น

ยือนถิ่นเชียงราย มีหลายสถานที่ๆ น่าแวะไปเยี่ยมเยือนและชื่นชมผลงานสร้างสรรค์ศิลปะอันยิ่งใหญ่ของศิลปินไทย“วัดร่องเสือเต้น” อยู่ในชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งพุทธสถานทีี่นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเดินทางมาเยี่ยมชมและไหว้พระขอพรและที่ต้องบอกกันก่อนคือ.. มาวัดนี้ ห้ามจับ ห้ามขีดห้ามพิง เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับงานศิลปกรรมจุดที่ได้รับความสนใจมากคือ “วิหารวัดร่องเสือเต้น” ที่ตระการตาด้วยงานพุทธศิลป์ในแบบศิลปะไทยประยุกต์วิหารนี้เริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ.2548 กว้าง 13 เมตรยาว 48 เมตร ศิลปินผู้สร้างคือ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ “สล่านก” เป็นศิลปินลูกหลานชาวเชียงราย และเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยได้รับสนับสนุน ปัจจัยการสร้างจากผู้มีจิตศรัทธา การสร้างงานพุทธศิลป์นี้ “สล่านก” ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินชั้นครู คือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ทั้งสองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นชาวเชียงราย “วิหารวัดร่องเสือเต้น” เต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจ เริ่มจากสีสันที่เลือกใช้.. สีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง สื่อถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลกและเป็นคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่สดใส

ด้านหน้าวิหารมีบันไดพญานาคที่เลือกใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าเช่นกัน ในความอ่อนช้อยของพญานาค หากสังเกตจะเห็นว่า “เขี้ยวพญานาค” นี้แตกต่างจากประติมากรรมพญานาคที่อื่น โดยมีความพลิ้วไหว อ่อนช้อย แต่ก็ดูมีพลัง อันเป็นแรงบันดาลใจจากอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ที่ผลงานของท่านมีความโดดเด่นเรื่องเขาและงา


ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติโดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้าเช่นกัน และมีพระประธานสีขาวมุกที่สัมผัสได้ถึงความสงบงามภายในเศียรองค์พระประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทั้งยังพระราชทานนามพระประธานองค์นี้ว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” ที่แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคล เป็นใหญ่ในหมู่ราชา และเป็นที่พึ่งในสามโลก” และต้องไม่ลืมไปสักการะและชมความงามพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน ห้อยพระหัตถ์ขวา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ผู้รู้กล่าวว่าเป็นพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์ มิใช่พระพุทธรูปปางลีลา เนื่องจากองค์พระพุทธรูปนี้ประทับยืนโดยพระบาทชิดกัน มิได้แสดงอาการก้าวเดิน และก็มิใช่ปางห้ามญาติไม่ไกลจากวิหาร ยังมี “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” มีความสูง 20 เมตร ณ ยอดขององค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกพิกัดของ “วัดร่องเสือเต้น” วัดนี้อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร เดินทางโดยใช้ถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกก ถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายประมาณ 250 เมตร เข้าถนนสายแม่ยาวแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร ก็ถึง “วัดร่องเสือเต้น”


#ภาพ: ประเสริฐ เทพศรี (ศูนย์ภาพเนชั่น)