Nationejobs.com
 

After Work

สมดุลของการงาน และชีวิต

 
 

วันที่: 2018-04-05

วันสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี
วันสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยสำนักงานอัยการ

พบกับการนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคดีอาญาอย่างเข้าถึงได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีในการเล่าเรื่อง ภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชั่น และระบบ QR code ครั้งนี้บริษัทอิมเมจ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิต ออกแบบ และยกระดับภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอัยการไทย ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เคียงคู่ทุกชนชั้น มีวิสัยทัศน์ที่เติบโตคู่ไปกับโลกในยุคดิจิตอล 4.0

สูตรสำเร็จแห่งเส้นทางสู่อัยการเป็นจริงได้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 2-4 เมษายน 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.imagecorporationthailand.com