Nationejobs.com
 

Success Story

วิถีแห่งงาน และการใช้ชีวิตในที่ทำงาน

 
 

วันที่: 2002-02-25

ทำธุรกิจจาก 'ความคิดสร้างสรรค์'

ความคิดแหวกแนว มักสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลกนี้ มานักต่อนัก ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จึงเป็นระบบ ที่บริษัทเจียเม้งและกลุ่ม นำไปใช้กับพนักงาน จนเป็นที่มา ของการแตกไลน์ธุรกิจ แต่ยังอิงความเชี่ยวชาญ เรื่อง "ข้าวหอมมะลิ" เป็นฐาน

"วัลลภ มานะธัญญา" รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจียเม้งและกลุ่ม เล่าว่า บริษัทให้พนักงาน นำความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการทำงาน โดยทุกสัปดาห์ พนักงานจะต้องมาบอกว่า เขาคิดว่าข้าวหอมมะลิ จะสามารถนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง

"เขาต้องคิดว่า ข้าวบวกอะไร แล้วได้อะไร เอาข้าวบวกไก่ อาจจะเป็นข้าวหมกไก่ ข้าวกะหรี่ไก่ ข้าวโจ๊กไก่ เหมือนเอากิ่งไม้ มารวมกัน เป็นช่อดอกไม้ บางคนก็เสนอ ข้าวรสมิ้นท์ กินเข้าไป แล้วแตกในปาก คิดกันสารพัด โดยจะมีคน มาพิจารณา ความเป็นไปได้ เชิงธุรกิจอีกครั้ง"

ที่มาที่ไปของการดึงความคิด ความอ่าน ที่สร้างสรรค์ ของพนักงาน ให้ออกมา ให้มากที่สุดนั้น ก็คือ

"ผมบังเอิญไปเรียนกับ มร.อิเคซาวา ซึ่งเป็นมือหนึ่ง เรื่องความคิดสร้างสรรค์ จากญี่ปุ่น แล้วรู้สึกว่า โอ้โห เป็นแนวคิดที่ดีมาก ทำไมเราไม่ไปใช้กับบริษัทเรา ถ้าเอาไอเดียให้พนักงาน แล้วสามารถขยายผล ออกไปได้จะดีมาก ก็เลยไปจ้างมาเทรน เราพยายาม เลียนแบบญี่ปุ่น ซึ่งเขาดีมาก เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม"

วิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์หลักๆ ก็คือ การสอนให้เปลี่ยนวิธีคิด ไม่คิดอย่างมีเหตุผล แต่ให้คิดอะไร ที่แปลกพิสดารไป แล้วค่อยหาความเป็นไปได้ นี่คือความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดเช่นนี้เอง ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลก เช่น การผลิตปากกา ไฟแช็ก โทรทัศน์ขนาดเล็ก ซาวด์อะเบาท์ หรืออะไรประหลาดๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่คิดจะเกิดขึ้นได้ในสมัยนั้น

ความสำเร็จในการฝึก ให้พนักงานคิดเชิงสร้างสรรค์ ของเจียเม้ง นอกจากทำให้ บริษัทแตกไลน์มาทำธุรกิจ "ข้าวมันไก่" แล้วยังมีอีกหลายความคิด ที่แหวกแนว แต่ก็ถูกต้องตามระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์

"วัลลภ" ยังเล่าอีกว่า เขาพยายาม ที่จะพัฒนาบุคลากร ในหลายรูปแบบ เพราะเห็นความสำคัญ ในการสร้าง ความสามารถ ทางความคิด ความชำนาญ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาธุรกิจ

"ในอนาคต เราต้องอาศัย การร่วมคิด ร่วมทำ และเห็นว่า สิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ จากพนักงาน"

รูปธรรมที่ทำให้เห็น ถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทเจียเม้งและกลุ่ม คือ การตั้งส่วนงานพัฒนาธุรกิจ เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนพัฒนาธุรกิจนี้ จะเป็นผู้ "แปลง" ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงานไปสู่ ความเป็นไปได้ ทางในปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตลาด ความต้องการของผู้บริโภค ออกมาเป็นภาพรวม

"เจียเม้งสนใจทุกธุรกิจ ที่มีพื้นฐาน มาจากข้าวหอมมะลิ ซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่ ของส่วนพัฒนาธุรกิจต่อไป เช่น การผลิตนมข้าว สแน็ก แครกเกอร์ ซีเรียล และโจ๊ก เพื่อนำไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับข้าว เพราะมาร์จินในการขาย เฉพาะข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง ค่อนข้างน้อยมาก"

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจเหล่านี้ คือ สิ่งที่มาจาก การคิดเชิงสร้างสรรค์นั่นเอง....

  • เรื่องเล่า 'ชาวเจียเม้ง'

  •