Nationejobs.com
 

Success Story

วิถีแห่งงาน และการใช้ชีวิตในที่ทำงาน

 
 

วันที่: 2002-01-02

มูลนิธิแพลน วางแผนเพื่อคุณภาพเยาวชน

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International) หรือ “แพลน” (Plan) เกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ประเทศอังกฤษ เป็นองค์กรการกุศล ที่รวบรวมเงิน จากประเทศผู้ให้การสนับสนุน มาให้ความช่วยเหลือ และพัฒนา ความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ ของประเทศต่าง ๆ รวม 43 ประเทศทั่วโลก โดยมีเด็กที่ได้รับการอุปการะ นับล้านคน

สำหรับประเทศไทย "แพลน" เข้ามาทำงาน แบบปิดทองหลังพระ มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยปีหนึ่ง ๆ แพลนจะจัดสรรเงินช่วยเหลือ ให้กับประเทศไทย ประมาณ 100 ล้านบาท โดยเริ่มที่ภาคอีสาน และบางส่วนของภาคเหนือ

จนปี 2541 ก็ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น “มูลนิธิแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย” และได้ “ดร.พิชญ์ดา เดอเยซูซ์” มาเป็นผู้อำนวยการ เมื่อต้นปี 2544 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และให้แพลนประเทศไทย สามารถระดมเงินทุน ได้ด้วยตัวเอง

กระบวนการช่วยเหลือของแพลน ไม่ใช่การทุ่มเทเงินบริจาค แต่เป็นการรวมเงิน และจัดสรร เป็นกองทุนหมุนเวียน สำหรับพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการ ของชุมชน ภายใต้ความเชื่อว่า ครอบครัวและสังคม มีผลกระทบโดยตรง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาของเด็ก

“เงินที่ได้รับบริจาค ไม่ได้เป็นเงินก้อน ให้เด็กและครอบครัว ของเด็กโดยตรง แต่เอาเงินบริจาค ที่รวบรวมมาจากทั่วโลก มาจัดสรร แล้วออกมาในรูป ของโครงการ ที่ทุกคนในพื้นที่นั้น ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ไม่ใช่ส่งเจ้าหน้าที่ โครงการเข้าไป ว่าจะทำอันนี้ให้ ซึ่งอาจจะไม่ตรง กับความต้องการ ของแต่ละพื้นที่

เวลาเข้าไป เจ้าหน้าที่ของแพลน กับอาสาสมัครของหมู่บ้าน ก็จะทำงานด้วยกัน ตั้งแต่แรก ตั้งคณะกรรมการ และเขียนโครงการด้วยกัน ว่าอยากให้เรา เข้าไปช่วยเหลือเรื่องอะไร นอกจากนี้ ก็มีโครงการพัฒนา ให้เด็กฝึกการเป็นผู้นำ ทักษะการใช้ชีวิต ที่หาจากโรงเรียนไม่ได้” "ดร.พิชญ์ดา" กล่าว

ปัจจุบันแพลน ได้เข้าไปมีส่วนอยู่ในเกือบ 600 หมู่บ้าน ใน 4 จังหวัดทางภาคอีสาน และ 2 จังหวัดภาคเหนือ มีเด็กอยู่ในอุปการะ 23,000 คน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า ในที่สุดแล้วทุกคน ต้องพึ่งพาตนเองได้ หลังจากได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากแพลน มาระยะหนึ่ง ซึ่งแพลนก็จะถอนตัวออก เพื่อไปช่วยเหลือเ ด็กด้อยโอกาส ในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป