โรงพยาบาลพญาไท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 (5 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
-ให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผ่านการอบรมเจาะเลือด

-มีใจรักในการบริการ

-ขยัน อดทน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ติต่อ คุณอรุณี 081-9008401, 02-91724449 ต่อ 1825
recruit@phyathai.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย โรงพยาบาลพญาไท
43 ตำแหน่ง
1 30 Oct 14 หัวหน้าหน่วยวิศวกรการแพทย์/ วิศวกรการแพทย์/ ช่างเครื่องมือแพทย์
2 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่การตลาด/ Marketing Officer
3 09 Oct 14 IT Support
4 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ (ล่าม)
5 09 Oct 14 หัวหน้างานแม่บ้าน
6 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่การเงิน IPD/ OPD
7 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
8 09 Oct 14 Recruitment Officer
9 09 Oct 14 HR Operation Manager
10 09 Oct 14 Human Resource Manager (ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2)
11 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า
12 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
13 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักผู้บริหาร (ประจำโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์)
14 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนก ไอซียู
15 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนกศัลยกรรม (ward)
16 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม
17 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
18 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักผู้อำนวยการ
19 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
20 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
21 09 Oct 14 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (รพ.พญาไท1)
22 09 Oct 14 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (รพ.พญาไท1)
23 09 Oct 14 พยาบาลวิชาชีพ (รพ.พญาไท นวมินทร์)
24 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน)
25 09 Oct 14 พนักงานแม่บ้าน (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
26 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำรพ.พญาไท3 และรพ.พญาไท นวมินทร์)
27 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำ รพ.พญาไท3 และรพ.พญาไทนวมินทร์)
28 09 Oct 14 ผุ้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด/ ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล
29 09 Oct 14 พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3
30 09 Oct 14 ผู้ช่วยพยาบาล (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDเด็ก, สูติ.หัวใจ, ห้องคลอด
31 09 Oct 14 พยาบาลวิชาชีพ (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDกระดูกและข้อ
32 09 Oct 14 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA
33 09 Oct 14 พยาบาลวิชาชีพ PICU
34 09 Oct 14 พยาบาลวิชาชีพ OPD ศัลยกรรม
35 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์, Graphic Design
36 09 Oct 14 ผู้จัดการส่วนบริการ
37 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ (Quality Management Manager)
38 09 Oct 14 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
39 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยเครือข่าย
40 09 Oct 14 ผู้จัดการแผนกโครงการพิเศษ
41 09 Oct 14 ผู้จัดการส่วนพัฒนาและรับรองคุณภาพ
42 09 Oct 14 ผู้ชำนาญการงานพัฒนาและประกันคุณภาพ
43 09 Oct 14 ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าองค์กร