โรงพยาบาลพญาไท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 (5 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
-ให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผ่านการอบรมเจาะเลือด

-มีใจรักในการบริการ

-ขยัน อดทน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ติต่อ คุณอรุณี 081-9008401,02-91724449ต่อ1825

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย โรงพยาบาลพญาไท
25 ตำแหน่ง
1 28 Jul 14 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA
2 28 Jul 14 พยาบาลวิชาชีพ PICU
3 28 Jul 14 พยาบาลวิชาชีพ OPD ศัลยกรรม
4 28 Jul 14 พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3
5 28 Jul 14 ผู้ช่วยพยาบาล (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDเด็ก, สูติ.หัวใจ, ห้องคลอด
6 28 Jul 14 พยาบาลวิชาชีพ (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDกระดูกและข้อ
7 25 Jul 14 HRD Senior Officer
8 25 Jul 14 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน)
9 24 Jul 14 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (รพ.พญาไท1)
10 24 Jul 14 พนักงานแม่บ้าน (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
11 24 Jul 14 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำรพ.พญาไท3 และรพ.พญาไท นวมินทร์)
12 24 Jul 14 เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำ รพ.พญาไท3 และรพ.พญาไทนวมินทร์)
13 24 Jul 14 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (รพ.พญาไท1)
14 24 Jul 14 เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ (ประจำรพ.พญาไท 1)
15 24 Jul 14 พยาบาลวิชาชีพ (รพ.พญาไท นวมินทร์)
16 24 Jul 14 ผุ้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด/ ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล
17 23 Jul 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์, Graphic Design
18 22 Jul 14 ผู้จัดการส่วนบริการ
19 22 Jul 14 ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ (Quality Management Manager)
20 22 Jul 14 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
21 22 Jul 14 ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยเครือข่าย
22 22 Jul 14 ผู้จัดการแผนกโครงการพิเศษ
23 22 Jul 14 ผู้จัดการส่วนพัฒนาและรับรองคุณภาพ
24 22 Jul 14 ผู้ชำนาญการงานพัฒนาและประกันคุณภาพ
25 22 Jul 14 ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าองค์กร