โรงพยาบาลพญาไท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 (5 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
-ให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผ่านการอบรมเจาะเลือด

-มีใจรักในการบริการ

-ขยัน อดทน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ติต่อ คุณอรุณี 081-9008401,02-91724449ต่อ1825

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย โรงพยาบาลพญาไท
34 ตำแหน่ง
1 21 Aug 14 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (รพ.พญาไท1)
2 21 Aug 14 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (รพ.พญาไท1)
3 21 Aug 14 พยาบาลวิชาชีพ (รพ.พญาไท นวมินทร์)
4 21 Aug 14 ผู้จัดการแผนก ไอซียู
5 21 Aug 14 ผู้จัดการแผนกศัลยกรรม (ward)
6 21 Aug 14 ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม
7 21 Aug 14 ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
8 21 Aug 14 พนักงานแม่บ้าน (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
9 21 Aug 14 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำรพ.พญาไท3 และรพ.พญาไท นวมินทร์)
10 21 Aug 14 เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำ รพ.พญาไท3 และรพ.พญาไทนวมินทร์)
11 21 Aug 14 ผุ้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด/ ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล
12 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ
13 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่นิติการ
14 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักผู้อำนวยการ
15 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
16 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
17 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
18 20 Aug 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์, Graphic Design
19 19 Aug 14 ผู้จัดการส่วนบริการ
20 19 Aug 14 ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ (Quality Management Manager)
21 19 Aug 14 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
22 19 Aug 14 ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยเครือข่าย
23 19 Aug 14 ผู้จัดการแผนกโครงการพิเศษ
24 19 Aug 14 ผู้จัดการส่วนพัฒนาและรับรองคุณภาพ
25 19 Aug 14 ผู้ชำนาญการงานพัฒนาและประกันคุณภาพ
26 19 Aug 14 ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าองค์กร
27 18 Aug 14 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA
28 18 Aug 14 พยาบาลวิชาชีพ PICU
29 18 Aug 14 พยาบาลวิชาชีพ OPD ศัลยกรรม
30 18 Aug 14 พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3
31 18 Aug 14 ผู้ช่วยพยาบาล (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDเด็ก, สูติ.หัวใจ, ห้องคลอด
32 18 Aug 14 พยาบาลวิชาชีพ (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDกระดูกและข้อ
33 15 Aug 14 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน)
34 15 Aug 14 HRD Senior Officer