โรงพยาบาลพญาไท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 (5 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
-ให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผ่านการอบรมเจาะเลือด

-มีใจรักในการบริการ

-ขยัน อดทน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ติต่อ คุณอรุณี 081-9008401, 02-91724449 ต่อ 1825
recruit@phyathai.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย โรงพยาบาลพญาไท
36 ตำแหน่ง
1 01 Sep 14 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA
2 01 Sep 14 พยาบาลวิชาชีพ PICU
3 01 Sep 14 พยาบาลวิชาชีพ OPD ศัลยกรรม
4 01 Sep 14 พนักงานผู้ช่วยเฉพาะทาง (พนักงานเจาะเลือด) ประจำโรงพยาบาลพญาไท3
5 01 Sep 14 ผู้ช่วยพยาบาล (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDเด็ก, สูติ.หัวใจ, ห้องคลอด
6 01 Sep 14 พยาบาลวิชาชีพ (ประจำโรงพยาบาลพญาไท3) OPDกระดูกและข้อ
7 29 Aug 14 HRD Senior Officer
8 29 Aug 14 HRD Director
9 29 Aug 14 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักผู้บริหาร (ประจำโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์)
10 29 Aug 14 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน)
11 28 Aug 14 ผู้จัดการแผนก ไอซียู
12 28 Aug 14 ผู้จัดการแผนกศัลยกรรม (ward)
13 28 Aug 14 ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม
14 28 Aug 14 ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
15 28 Aug 14 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (รพ.พญาไท1)
16 28 Aug 14 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (รพ.พญาไท1)
17 28 Aug 14 พยาบาลวิชาชีพ (รพ.พญาไท นวมินทร์)
18 28 Aug 14 พนักงานแม่บ้าน (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
19 28 Aug 14 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำรพ.พญาไท3 และรพ.พญาไท นวมินทร์)
20 28 Aug 14 เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำ รพ.พญาไท3 และรพ.พญาไทนวมินทร์)
21 28 Aug 14 ผุ้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด/ ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล
22 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์, Graphic Design
23 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ
24 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่นิติการ
25 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักผู้อำนวยการ
26 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
27 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
28 27 Aug 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
29 26 Aug 14 ผู้จัดการส่วนบริการ
30 26 Aug 14 ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ (Quality Management Manager)
31 26 Aug 14 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
32 26 Aug 14 ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยเครือข่าย
33 26 Aug 14 ผู้จัดการแผนกโครงการพิเศษ
34 26 Aug 14 ผู้จัดการส่วนพัฒนาและรับรองคุณภาพ
35 26 Aug 14 ผู้ชำนาญการงานพัฒนาและประกันคุณภาพ
36 26 Aug 14 ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าองค์กร