บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตเครื่องสำอางในเครือสหพัฒนพิบูล เช่น ลิปสติก, ครีมบำรุงผิว, โคโลญช์ และรับผลิตสินค้าให้แก่ผู้ทำการตลาด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ และมุ่งมั่น เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งงาน ดังนี้

 
9 ตำแหน่ง
1 14 Jul 14 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
2 13 Jul 14 International Accountant Manager
3 13 Jul 14 Sale and Marketing Manager
4 11 Jul 14 Corporate Legal Manager
5 11 Jul 14 Factory Engineering Manager
6 11 Jul 14 Production Manager 
7 11 Jul 14 เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนา (ผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, Raw Material, Information)
8 11 Jul 14 เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ในประเทศ / ต่างประเทศ)
9 11 Jul 14 เจ้าหน้าที่จัดหา