บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด

        บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบ Process Control สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และการบริหารโครงการ ตลอดระยะเวลา 25 ปี เรามีผลงานมากกว่า 300 โครงการ ที่ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมกระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

        ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานด้วยความขยันมุ่งมั่น และพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปกับองค์กร ดังนี้

วิศวกรขายโครงการอาวุโส (Senior Project Sale Engineer) (3 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • คัดกรอง, ติดต่อนัดหมายบุคคลในเป้าหมาย ของโรงงานที่มีโครงการจะสร้างโรงงานใหม่ หรือขยายโรงงาน
 • เข้าพบลูกค้า (บุคคลในเป้าหมาย) บรรยายสรุปงานบริการของ VAC และทำให้ลูกค้าเชื่อถือ สนใจ VAC
 • ติดตามประสานงาน เก็บข้อมูลของโครงการ เสนอราคา, ติดตามงาน และสรุป Order

สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.รามคำแหง 60 บางกะปิ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้ากำลัง) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์งานขายโครงการ หรืองานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร, ขยัน, มีใจรักงานขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนต่อภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

รายได้: เงินเดือน / โบนัสปีละ 3 ครั้ง / เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการทำงานเนื่องจากต้องนำรถยนต์มาใช้

สวัสดิการ: ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสวัสดิการพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, อบรมสัมมนา, ทำบุญประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี

วิธีสมัครงาน:

 1. รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@vac.co.th
 2. Walk-in

ติดต่อ: คุณสุรีย์ อินทร์ทอง
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60 แยก 7 (สวนสน 7) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-735-2199 ต่อ 12 แฟ็กซ์: 02-375-9116
E-Mail: hr@vac.co.th  Website: http://www.vac.co.th

จาก ถึง