บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด

        บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบ Process Control สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และการบริหารโครงการ ตลอดระยะเวลา 25 ปี เรามีผลงานมากกว่า 300 โครงการ ที่ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมกระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

        ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานด้วยความขยันมุ่งมั่น และพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปกับองค์กร ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 19 Sep 17 วิศวกรขายโครงการอาวุโส (Senior Project Sale Engineer)