บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียดบริษัท ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี มีผลงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล อาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย กับทางราชการ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับประกันผลงาน

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 18 Jan 17 เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Secretary to Assistant Managing Director)