บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด

     ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 45 ปี มีผลงานก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย อาคารเรียน ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับประกันผลงานการก่อสร้าง เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 16 May 19 พนักงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
2 16 May 19 เลขานุการผู้บริหาร
3 16 May 19 ช่างเขียนแบบ ไม่จำกัดจำนวน
4 16 May 19 วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา
5 16 May 19 วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่
6 16 May 19 วิศวกรโยธา ไม่จำกัดจำนวน