บริษัท อเมริกัน ฟิล เท็กซ์ไทลส์ (โอเวอร์ซีส์) จำกัด

รับสมัครงาน

บริษัท อเมริกัน ฟิล เท็กซ์ไทลส์ (โอเวอร์ซีส์) จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าและชุดชั้นในส่งออกมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อเมริกัน ฟิล เท็กซ์ไทลส์ (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 20 Jan 17 เจ้าหน้าที่ BOI
2 20 Jan 17 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
3 20 Jan 17 ผู้จัดการคลังสินค้า
4 20 Jan 17 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5 20 Jan 17 ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
6 20 Jan 17 Operation Manager