การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบ และส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา เพื่อประโยชน์ของรัฐและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ กปภ. ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดคุณสมบัติบุคคล ผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
1 ตำแหน่ง
1 15 Dec 17 ผู้ว่าการ กปภ.