สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีการค้าโลก  สถาบันยานยนต์ใช้กฎระเบียบการบริหารงานแบบเอกชน ไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และการประกอบธุรกิจ
  • จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
  • มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง e-mail หรือส่ง จดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
สถาบันยานยนต์
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์  02-324-0710 ต่อ 312   โทรสาร 02-712-2415 
e-mail : hr@thaiauto.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันยานยนต์
5 ตำแหน่ง
1 11 Jul 19 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท) / Human Resource Manager (station at Kluaynamthai Branch)
2 11 Jul 19 วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท /2. Inspection Engineer (station at Kluaynamthai Branch)
3 11 Jul 19 ผู้อำนวยการฝ่าย/ ฝ่ายวิชาการ /Academic Director
4 18 Mar 19 พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)
5 18 Mar 19 ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)