สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีการค้าโลก  สถาบันยานยนต์ใช้กฎระเบียบการบริหารงานแบบเอกชน ไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • •ดูแลสถานที่
  • ร่วมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ / เครื่องจักรทดสอบ
  • ประสานงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซม แก้ไขระบบสาธารณูปโภค
  • ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เบื้องต้น เครื่องมือทดสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทดสอบ
  • อนุรักษ์พลังงานอาคารศูนย์ทดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
  • อายุ 21-30 ปี
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง e-mail หรือส่ง จดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
สถาบันยานยนต์
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์  02-324-0710 ต่อ 312   โทรสาร 02-712-2415 
e-mail : hr@thaiauto.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันยานยนต์
5 ตำแหน่ง
1 11 Jul 19 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท) / Human Resource Manager (station at Kluaynamthai Branch)
2 11 Jul 19 วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท /2. Inspection Engineer (station at Kluaynamthai Branch)
3 11 Jul 19 ผู้อำนวยการฝ่าย/ ฝ่ายวิชาการ /Academic Director
4 18 Mar 19 พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)
5 18 Mar 19 ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)