บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc.

With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22 ตำแหน่ง
1 16 Sep 14 Internal Audit Supervisor
2 15 Sep 14 Investment Analyst
3 15 Sep 14 ผู้จัดการอาคารและซ่อมบำรุง
4 15 Sep 14 Project Management Manager
5 15 Sep 14 Chairman Office’s assistant
6 15 Sep 14 IT Internal Audit Supervisor
7 15 Sep 14 Portfolio Marketing (AVP)
8 15 Sep 14 Trainer
9 12 Sep 14 Relationship Management (Officer - Manager)
10 12 Sep 14 Programmer
11 12 Sep 14 Business Analyst / System Analyst
12 12 Sep 14 Product Marketing Manager - AVP
13 12 Sep 14 Learning & Development Manager
14 12 Sep 14 Recruitment Manager
15 11 Sep 14 PR Officer 1 / PR Manager 1
16 11 Sep 14 Marketing Officer
17 10 Sep 14 Executive Personal Assistant to Chairman
18 10 Sep 14 Marketing Communication-AVP
19 10 Sep 14 Operational Risk Management
20 10 Sep 14 MIS (Sr. Officer/ Assistant Mgr)
21 10 Sep 14 MIS (Sr. Officer/ Assistant Manager)
22 10 Sep 14 Sales Coordinator Assistant Manager