บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc.

With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 ตำแหน่ง
1 14 Oct 14 Internal Audit Supervisor
2 13 Oct 14 IT Internal Audit Supervisor
3 13 Oct 14 Portfolio Marketing (AVP)
4 13 Oct 14 Trainer
5 13 Oct 14 ผู้จัดการอาคารและซ่อมบำรุง
6 13 Oct 14 Project Management Manager
7 13 Oct 14 Investment Analyst
8 13 Oct 14 Chairman Office’s assistant
9 10 Oct 14 Relationship Management (Officer - Manager)
10 10 Oct 14 Programmer
11 10 Oct 14 Business Analyst / System Analyst
12 10 Oct 14 Product Marketing Manager - AVP
13 10 Oct 14 Learning & Development Manager
14 10 Oct 14 Recruitment Manager
15 09 Oct 14 PR Officer 1 / PR Manager 1
16 09 Oct 14 Marketing Officer
17 08 Oct 14 Executive Personal Assistant to Chairman
18 08 Oct 14 Marketing Communication-AVP
19 08 Oct 14 Operational Risk Management
20 08 Oct 14 MIS (Sr. Officer/ Assistant Mgr)
21 08 Oct 14 MIS (Sr. Officer/ Assistant Manager)
22 08 Oct 14 Sales Coordinator Assistant Manager
23 07 Oct 14 Business Process Improvement
24 07 Oct 14 Underwriter Manager (Group insurance)