บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์มากว่า 50 ปี

ประกาศรับสมัครงาน

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 17 Oct 17 Product Manager
2 17 Oct 17 Regulatory Affairs Manager / R & A Registration