บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (1 อัตรา)

ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สินรอการขาย งานขายทรัพย์ NPA จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีกลยุทธ์ในการขาย และแสวงหาช่องทางในการจำหน่าย NPA ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายขององค์กร
  • มีทักษะในการขาย มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-1800 ต่อ 3009 คุณธมน วิเชียรสรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
15 ตำแหน่ง
1 20 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย
2 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
4 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
5 20 Sep 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
6 20 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
7 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ
8 19 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ– ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ ประจำสาขาพิษณุโลก
9 19 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดการพอร์ตฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
10 19 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สิน ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
11 15 Sep 17 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
12 15 Sep 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
13 15 Sep 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
14 15 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
15 14 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ