บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ งานเอกสาร 1 - 2 ปี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักบริการ สุภาพน้อบนอม

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Words / Excel ได้

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดเลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-2229 คุณศุภรัตน์ ศรีแก้ว
supparat@sam.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
sudaratc@sam.or.th
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
8 ตำแหน่ง
1 06 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (จัดการข้อมูลและรายงาน)
2 03 Jan 20 ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล
3 03 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานดูแลทรัพย์สินรอการขาย
4 03 Jan 20 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารอาคารสำนักงาน-งานอำนวยการกลาง
5 03 Jan 20 เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 03 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน
7 03 Jan 20 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบริหารการเงิน (Treasury)
8 02 Jan 20 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)