บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
11 ตำแหน่ง
1 30 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2 30 Mar 18 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3 21 Mar 18 ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ NPL
4 14 Mar 18 ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
5 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง)
6 13 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้
7 13 Mar 18 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
8 09 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
9 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
10 09 Mar 18 เจ้าหน้าที่ ส่วนการตลาดและสนับสนุนงานขาย
11 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง