บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Star Sanitaryware is manufacturer and exporter of "Vitreous China" sanitarywares and accessories under the brand name "STAR". We offer a wide range of products including Bathtubs, Water Closets, Wash Basins, Urinals, Bidets, Squats, Soap Holders, Paper Holders, Towel Rails, and etc.
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพรายใหญ่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.), ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2008 และได้รับรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม

ผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

กำกับและดูงานทั้งด้าน HRD และ HRM รวมถึงสรรหาบุคลากร เงินเดือน และจัดการฝึกอบรม รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

มีความสามารถในการกำกับดูแลและบริหารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2.การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี ขึ้นไป หรืองาานบริหารงานบุคคลที่โรงงานจะได้รับเป็นกรณีพิเศษ

4.มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD เป็นอย่างดีเช่น การวางแผนอัตรากำลัง

5.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม,แรงงานต่างด้าว MOU ,กฎหมายเงินกองทุนทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

6.มีความสามารถในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเป็นอย่างดี

7.มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

8.มีความรู้และทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร

9.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรพร้อมทั้งทุ่มเทให้งานมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด

10.มีความรู้เรื่อง ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2008


ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

1.ผ่านทาง nationejobs.com

2.ส่ง E-mail สมัครงานได้ที่ hrmsupansa@gmail.com,president@starsanitaryware.com

3.ส่งจดหมายสมัครงาน สำนักงานใหญ่ (รัชดา) 410/7-9 ถ.รัชดาภิเษก 22 ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, 10310 โทร: 66 (0) 2541-5068-70,

66 (0) 2541-5873-6 แฟกซ์: 66 (0) 2541-5877

4.สมัครงานด้วยตัวเองที่ โรงงานสระบุรี 55 - 55 /1 ม. 6 กม.82 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี สอบถามเรื่องสมัครงานเบื้องต้นที่ 036-733648-51 ต่อ 110,104


จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 12 Mar 18 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
2 12 Mar 18 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย Modren Trade
3 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
4 12 Mar 18 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการและสถาปนิก
5 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชี
6 12 Mar 18 ผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ