บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Star Sanitaryware is manufacturer and exporter of "Vitreous China" sanitarywares and accessories under the brand name "STAR". We offer a wide range of products including Bathtubs, Water Closets, Wash Basins, Urinals, Bidets, Squats, Soap Holders, Paper Holders, Towel Rails, and etc.
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพรายใหญ่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.), ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2008 และได้รับรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายและการตลาดทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเซรามิค

2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ในบางครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2.ผ่านขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างน้อย 10 ปี

สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

3.หากผ่านขายด้านเซรามิก , อุปกรณ์ก่อสร้าง , อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน , เครื่องครัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

1.ผ่านทาง nationejobs.com

2.ส่ง E-mail สมัครงานได้ที่ hrmsupansa@gmail.com, president@starsanitaryware.com

3.ส่งจดหมายสมัครงาน สำนักงานใหญ่ (รัชดา) 410/7-9 ถ.รัชดาภิเษก 22 ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, 10310 โทร: 66 (0) 2541-5068-70,

66 (0) 2541-5873-6 แฟกซ์: 66 (0) 2541-5877

4.สมัครงานด้วยตัวเองที่ โรงงานสระบุรี 55 - 55 /1 ม. 6 กม.82 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี สอบถามเรื่องสมัครงานเบื้องต้นที่ 036-733648-51 ต่อ 110,104

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 12 Mar 18 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
2 12 Mar 18 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย Modren Trade
3 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
4 12 Mar 18 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายโครงการและสถาปนิก
5 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชี
6 12 Mar 18 ผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ