บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกคุณภาพมาตรฐานโลก ยี่ห้อ "สตาร์" มายาวนานกว่า 25 ปี มีความมั่นคง ทำงานปกติสัปดาห์ละ 6 วัน วันจันทร์ - วันเสาร์


 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 25 Apr 17 ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
2 24 Apr 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
3 21 Apr 17 ผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายขายโครงการและสถาปนิก
4 21 Apr 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
5 21 Apr 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด
6 21 Apr 17 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย