บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท  ทอมโก้  ออโตเมติก  แมชชินเนอร์รี่ จำกัด  ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรต่าง ๆ  ในอุตสาหกรรมอาหาร  เครื่องดื่ม,  ยาและอื่น ๆ  มากกว่า 25 ปี  มีความประสงค์ที่จะขยายการดำเนินงานมีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ  กระตือรือร้น  ชอบงานท้าทาย และ พร้อมที่จะ เติบโตไปพร้อม ๆ   กับบริษัท ฯ  ในตำแหน่งงานต่าง ๆ  ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 20 Jan 17 IB (Inhouse)
2 20 Jan 17 Telemarketing จำนวนหลายอัตรา