บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด/Toshin Chemitech (Thailand) Co.,Ltd.

ประกาศรับสมัครงาน

 
บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าจากยางสังเคราะห์  บริษัท ฯ  มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงาน  ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด/Toshin Chemitech (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
1 17 Jul 18 หัวหน้า แผนกช่างเทคนิค ( Techincal Supervisor)