บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศหญิง อายุ 32 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทางบัญชีธุรกิจส่งออก 8 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมบัญชี Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร มาตรฐานบัญชี การจัดทำ Budget และงบการเงินรวม

สวัสดิการ
- มีประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
2 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี
3 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
4 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
5 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
6 15 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
7 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
8 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
9 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
10 14 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
11 14 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง