บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

หัวหน้าแผนกการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฎิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
9 ตำแหน่ง
1 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 18 Jan 17 หัวหน้าแผนก Programmer
3 18 Jan 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
4 18 Jan 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
5 18 Jan 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
6 17 Jan 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
8 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
9 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกบัญชี