บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

หัวหน้าแผนกการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฎิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
2 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
3 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี
4 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
5 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
6 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
7 15 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
8 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
9 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
10 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
11 14 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ