บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

หัวหน้าแผนก Programmer (1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฎิบัติงานที่กรุงเทพ
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ Oracle Developer Tool ในการพัฒนาโปรแกรม และมีความรู้ Oracle Database
  • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ ASP.Net, Visual Basic, C+, ASP, PHP
  • สามารถเขียนโปรแกรมบน Pocket PC, หรือ RFID
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี่อยู่ตลอดเวลา
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับ สื่อสารได้ดี มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 22 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
3 22 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
4 22 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
5 22 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
6 22 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
7 22 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
8 21 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
10 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
11 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี