บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย (2 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท ด้าน Food science หรือ Marketing
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Power Point, Microsoft Office, Open Office
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ
  • สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับ N1- N2) หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การตลาดและการขาย 2 - 5 ปี ด้านส่งออกอาหารแช่แข็ง
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศ ได้

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 22 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
3 22 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
4 22 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
5 22 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
6 22 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
7 22 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
8 21 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
10 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
11 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี