บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย (2 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท ด้าน Food science หรือ Marketing
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Power Point, Microsoft Office, Open Office
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ
  • สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับ N1- N2) หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การตลาดและการขาย 2 - 5 ปี ด้านส่งออกอาหารแช่แข็ง
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศ ได้

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
9 ตำแหน่ง
1 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 18 Jan 17 หัวหน้าแผนก Programmer
3 18 Jan 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
4 18 Jan 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
5 18 Jan 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
6 17 Jan 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
8 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
9 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกบัญชี