บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้าน การตลาด / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Power Point, Microsoft Office, Open Office
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ด้านการเงิน การลงทุน การตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ
  • สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศ ได้
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและขาย หรือ พัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
3 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
4 15 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
5 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
6 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
7 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
8 14 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9 14 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
10 14 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
11 14 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี