บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 22 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
3 22 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
4 22 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
5 22 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
6 22 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
7 22 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
8 21 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
10 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
11 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี