บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
9 ตำแหน่ง
1 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
2 18 Jan 17 หัวหน้าแผนก Programmer
3 18 Jan 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
4 18 Jan 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
5 18 Jan 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
6 17 Jan 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง
8 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
9 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกบัญชี