บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

เราเป็นบริษัทจำหน่ายสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเพิ่มในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 21 Jun 17 Sales Executive - Modern Trade & Discount Store