บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / Nation Multimedia Group Pcl

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารมวลชน ดำเนินธุรกิจในการนำเสนอข่าวสารโดย สื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น, คม ชัด ลึก กรุงเทพธุรกิจ, รวมทั้งสื่อทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ มานานกว่า 45 ปี มีความประสงค์รับพนักงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายงาน ในอนาคต ดังนี้

General Manager

We're looking for a General Manager for a new up-and-coming English-language media operation


Drop us an email if you're:

  • A Thai national with a bachelor's degree or higher
  • Digital savvy
  • Experienced in management and business development
  • Around 30 years old
  • Fluent in English (Myanmar is a plus)
  • Happy working in a dynamic and fast-moving professional environment
  • Looking for excellent remuneration, benefits and career progression

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
You could be exactly what we're looking for. Send your resume and let us know why you're cut out for this position to yanmar@nationgroup.com

จาก ถึง
 
4 ตำแหน่ง
1 25 Apr 17 General Manager
2 25 Apr 17 Account Executive..
3 25 Apr 17 Senior Application Developer
4 21 Apr 17 Senior accounting officer