บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Stage Lighting Design

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- คิด Concept ในการออกแบบสตูดิโอข่าว

- ประสานงานกับทีมProduction ควบคุมการออกแบบให้เป็นตามรูปแบบรายการต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/ สถาปัตยกรรม - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมAutoCAD, Photoshop, 3D MAX, Sketch up,

Adobe Illustrator ได้

- มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,124-128 ชั้น 28-31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 11 Dec 19 LIGHTING DESIGN
2 11 Dec 19 Stage Lighting Design
3 11 Dec 19 นักแปลข่าว
4 10 Dec 19 Senior Digital Product
5 10 Dec 19 Creative Marketing
6 10 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
7 09 Dec 19 Stage Lighting Design
8 09 Dec 19 Lighting Design
9 05 Dec 19 Application Developer
10 05 Dec 19 Senior Accounting Officer
11 05 Dec 19 Accounting Supervisor