บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Stage Lighting Design

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- คิด Concept ในการออกแบบสตูดิโอข่าว

- ประสานงานกับทีมProduction ควบคุมการออกแบบให้เป็นตามรูปแบบรายการต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/ สถาปัตยกรรม - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมAutoCAD, Photoshop, 3D MAX, Sketch up,

Adobe Illustrator ได้

- มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,124-128 ชั้น 28-31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design