บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Stage Lighting Design

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- คิด Concept ในการออกแบบสตูดิโอข่าว

- ประสานงานกับทีมProduction ควบคุมการออกแบบให้เป็นตามรูปแบบรายการต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/ สถาปัตยกรรม - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมAutoCAD, Photoshop, 3D MAX, Sketch up,

Adobe Illustrator ได้

- มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,124-128 ชั้น 28-31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
9 ตำแหน่ง
1 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
2 21 Aug 19 Stage Lighting Design
3 21 Aug 19 นักแปลข่าว
4 08 Aug 19 ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาบุคคลากร
5 11 Jul 19 Application Developer
6 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
7 27 Jun 19 Accounting Supervisor
8 24 Jun 19 Stage Lighting Design
9 24 Jun 19 Lighting Design