บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Accounting Supervisor (3 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และงบการเงินประจำปี

-ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

-ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษีทรัพย์สินของบริษัท

-ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

-จัดทำและยื่นแบบภาษีประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

-จัดทำแผนงบประมาณรายได้ -ค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

30-35ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

-มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป

-ใช้โปรแกรม MicrosoftOffice ได้เป็นอย่างดี

-หากสามารถใช้ระบบ JDEได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,1858/125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design