บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Accounting Supervisor (3 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และงบการเงินประจำปี

-ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

-ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษีทรัพย์สินของบริษัท

-ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

-จัดทำและยื่นแบบภาษีประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

-จัดทำแผนงบประมาณรายได้ -ค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

30-35ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

-มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป

-ใช้โปรแกรม MicrosoftOffice ได้เป็นอย่างดี

-หากสามารถใช้ระบบ JDEได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,1858/125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
9 ตำแหน่ง
1 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
2 21 Aug 19 Stage Lighting Design
3 21 Aug 19 นักแปลข่าว
4 08 Aug 19 ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาบุคคลากร
5 11 Jul 19 Application Developer
6 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
7 27 Jun 19 Accounting Supervisor
8 24 Jun 19 Stage Lighting Design
9 24 Jun 19 Lighting Design