บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Senior Accounting Officer (3 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงาน GL-ด้านรายรับ, รายจ่ายและงบประมาณ

-รวบรวมข้อมูลและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการบัญชี

-ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ได้รับ

-บันทึกรายการทางบัญชีตามมาตฐานทางบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้

-จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา

-ปิดรายการภาษีซื้อ และภาษีหัก ณที่จ่ายประจำเดือน เพื่อนำส่งสรรพากรให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและทันเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศ ไม่จำกัด อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2-4ปี

-ความสามารถพิเศษ ใช้ MicrosoftOffice ได้เป็นอย่างดี

-หากสามารถใช้ระบบ JDE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design