บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Senior Accounting Officer (3 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงาน GL-ด้านรายรับ, รายจ่ายและงบประมาณ

-รวบรวมข้อมูลและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการบัญชี

-ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่ได้รับ

-บันทึกรายการทางบัญชีตามมาตฐานทางบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้

-จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา

-ปิดรายการภาษีซื้อ และภาษีหัก ณที่จ่ายประจำเดือน เพื่อนำส่งสรรพากรให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและทันเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศ ไม่จำกัด อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2-4ปี

-ความสามารถพิเศษ ใช้ MicrosoftOffice ได้เป็นอย่างดี

-หากสามารถใช้ระบบ JDE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 03 Sep 19 Senior Digital Product
2 03 Sep 19 Creative Marketing
3 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
4 21 Aug 19 Stage Lighting Design
5 21 Aug 19 นักแปลข่าว
6 11 Jul 19 Application Developer
7 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
8 27 Jun 19 Accounting Supervisor
9 24 Jun 19 Stage Lighting Design
10 24 Jun 19 Lighting Design
11 04 Jun 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร