บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Application Developer (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการ
  • ดูแล และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  • จัดทำคูมือ สอนการใช้งาน และแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี

·······ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 11 Dec 19 LIGHTING DESIGN
2 11 Dec 19 Stage Lighting Design
3 11 Dec 19 นักแปลข่าว
4 10 Dec 19 Senior Digital Product
5 10 Dec 19 Creative Marketing
6 10 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
7 09 Dec 19 Stage Lighting Design
8 09 Dec 19 Lighting Design
9 05 Dec 19 Application Developer
10 05 Dec 19 Senior Accounting Officer
11 05 Dec 19 Accounting Supervisor