บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Application Developer (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการ
  • ดูแล และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  • จัดทำคูมือ สอนการใช้งาน และแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี

·······ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design