บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Application Developer (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการ
  • ดูแล และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  • จัดทำคูมือ สอนการใช้งาน และแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี

·······ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
9 ตำแหน่ง
1 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
2 21 Aug 19 Stage Lighting Design
3 21 Aug 19 นักแปลข่าว
4 08 Aug 19 ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาบุคคลากร
5 11 Jul 19 Application Developer
6 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
7 27 Jun 19 Accounting Supervisor
8 24 Jun 19 Stage Lighting Design
9 24 Jun 19 Lighting Design