บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

นักแปลข่าว (5 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- แปลข่าวและบทความต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

- ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่แปลให้มีความหมายถูกต้องตามต้นฉบับ

-ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนของบทความหรือข่าว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การในการแปลเอกสารและบทความ

-มีทักษะในการใช้ภาษาที่ดี มีทักษะในการเรียบเรียงข่าว, บทความ และบทสัมภาษณ์

- มีความสนใจเรื่องข่าวสาร

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design