บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

นักแปลข่าว (5 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- แปลข่าวและบทความต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

- ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่แปลให้มีความหมายถูกต้องตามต้นฉบับ

-ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนของบทความหรือข่าว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การในการแปลเอกสารและบทความ

-มีทักษะในการใช้ภาษาที่ดี มีทักษะในการเรียบเรียงข่าว, บทความ และบทสัมภาษณ์

- มีความสนใจเรื่องข่าวสาร

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 03 Sep 19 Senior Digital Product
2 03 Sep 19 Creative Marketing
3 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
4 21 Aug 19 Stage Lighting Design
5 21 Aug 19 นักแปลข่าว
6 11 Jul 19 Application Developer
7 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
8 27 Jun 19 Accounting Supervisor
9 24 Jun 19 Stage Lighting Design
10 24 Jun 19 Lighting Design
11 04 Jun 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร