บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

LIGHTING DESIGN (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- ออกแบบระบบไฟในการจัดแสงไฟฉากและสตูดิโอข่าว

- ปรับแต่ง เลือกวัตถุในการจัดแสงให้มิติ ให้มีความสมดุล การวางทิศทางองศาไฟให้เข้ากับ

รูปแบบ รายการต่างๆ

- ออกแบบวางระบบการจัดแสงภายในสตูดิโอ และปฎิบัติงานได้ทั้งใน และ นอกสถานที่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมAutoCAD, Photoshop, 3D MAX, Sketch up

- มีความรู้ ความชำนาญความเข้าใจในจัดแสงภายในสตูดิโอ / แสงถ่ายภาพบุคคล

- มีความรู้ความชำนาญในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสง

- ปรับแต่ง ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ไฟให้เหมาะฉากสตูดิโอ

- มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design