บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Creative Marketing (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • Saleและลูกค้าและนำมาวางConcept , Theme, Mood and Tone ให้กับทีมCreative&Graphic
 • นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบแคมเปญตามโจทย์ลูกค้า เช่น Event / Online Campaign / TVC / Theme Song
 • เขียนจัดทำบทความสคริปต์โฆษณา สคริปต์Viral Video ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิFacebook, YouTube
 • นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ตามความต้องการของลูกค้าและทีม จากโจทย์ที่ได้รับ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานProduction, Creative, Marketingและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และผลิตชิ้นงานที่นำเสนอได้ตาม Timelineบรรลุวัตถุประสงค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ด้าน Social media เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Creative Marketing 1-2 ปีขึ้นไป หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำ Presentation ได้อย่างน่าสนใจ และมีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้ ( กรณีมี Event )
 • รักการดูหนัง ฟังเพลง คอนเสิร์ต และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบดี
 • มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง, มีทักษะในการนำเสนอการขายและการโน้มน้าวใจ
 • บุคลิกภาพดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว
 • หากเคยทำงานกับ Digital Agency หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 03 Sep 19 Senior Digital Product
2 03 Sep 19 Creative Marketing
3 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
4 21 Aug 19 Stage Lighting Design
5 21 Aug 19 นักแปลข่าว
6 11 Jul 19 Application Developer
7 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
8 27 Jun 19 Accounting Supervisor
9 24 Jun 19 Stage Lighting Design
10 24 Jun 19 Lighting Design
11 04 Jun 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร