บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

Senior Digital Product (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • วางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
  • รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆร่วมกับฝ่ายต่างๆ
  • รับผิดชอบวัตถุประสงค์ของงาน
  • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Mediaของผลิตภัณฑ์
  • วางแผนงานด้าน communicationร่วมกับ Agency
  • เจรจาประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร
  • เป็นผู้ประสานงาน และดูแลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบวางแผนรูปแบบงานให้อยู่ในConceptและให้เป็นไปในทิศทางของผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการวิเคราะห์และจัดการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • 35 ปี
  • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมซอฟต์แวร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด เข้าใจกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาด มีการคิดเป็นระบบ
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารทีม
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อดิจิตอล
  • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1858/121-122,125-128 ชั้น 28,30,31 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email: warisa@nationgroup.com โทร.02-338-3510

จาก ถึง
 
11 ตำแหน่ง
1 02 Jan 20 Application Developer
2 02 Jan 20 Senior Accounting Officer
3 02 Jan 20 Accounting Supervisor
4 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN
5 01 Jan 20 Stage Lighting Design
6 01 Jan 20 นักแปลข่าว
7 31 Dec 19 Senior Digital Product
8 31 Dec 19 Creative Marketing
9 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร
10 30 Dec 19 Stage Lighting Design
11 30 Dec 19 Lighting Design