บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

สื่อโฆษณา

 
9 ตำแหน่ง
1 21 Aug 19 LIGHTING DESIGN
2 21 Aug 19 Stage Lighting Design
3 21 Aug 19 นักแปลข่าว
4 08 Aug 19 ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาบุคคลากร
5 11 Jul 19 Application Developer
6 27 Jun 19 Senior Accounting Officer
7 27 Jun 19 Accounting Supervisor
8 24 Jun 19 Stage Lighting Design
9 24 Jun 19 Lighting Design